Dates ideals per prendre i obtenir la màxima expressió de fruites al vi Porcellànic durant l’any 2014

 • GENER dies: 10, 18, 19, 20, 28, 29
 • FEBRER dies: 6, 14, 15, 16, 24, 25
 • MARÇ dies: 5, 14, 15, 24, 25,
 • ABRIL dies: 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 29
 • MAIG dies: 7, 8, 9, 17, 26
 • JUNY dies: 4, 5, 14, 22, 23
 • JULIOL dies: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30
 • AGOST dies: 7, 8, 16, 24, 25, 26
 • SETEMBRE dies: 4, 5, 12, 21, 22
 • OCTUBRE dies 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29
 • NOVEMBRE dies: 6, 14, 15, 16, 24, 25
 • DESEMBRE dies: 3, 4, 12, 13, 22, 23, 30, 31